Dyrektorzy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego

Zespól Szkół Zawodowych

Małgorzata Baranowska (2012–nadal)
zastępcy:
- Jolanta Cudziło-Abramczuk
- Marek Lewoniec

Małgorzata Baranowska (2007–2012)
zastępcy:
- Dorota Kalinowska
- Marek Lewoniec 

Waldemar Wrzosek (2002-2007)
zastępcy:
- Dorota Kalinowska
- Marek Lewoniec

Jan Rosochacki (1990–2002)
zastępcy:
- Waldemar Wrzosek
- Teresa Piecyk
- Hanna Toczyska
następnie:
- Teresa Piecyk
- Waldemar Wrzosek 

Stanisław Kowalczyk (1973–1990)
zastępcy:
- Władysław Piecyk
- Cecylia Krupa
- Jacek Gajowniczek
następnie:
- Stanisław Rybak
- Mieczysław Janusiewicz
- Jacek Gajowniczek
następnie:
- Maria Wójcik
- Jan Rosochacki
- Jacek Gajowniczek

Technikum Przemysłu Spożywczego

Lucjan Krupa (1972-1973)
zastępcy:
- Stanisław Kowalczyk
- Władysław Piecyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kazimierz Węgrzyniak (1964–1972)
zastępcy:
- Tadeusz Głuszkowski (1964–1969)
- Stanisław Kowalczyk (1969–1972)

Lucjan Krupa (1965–1972)

Back to Top