RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Pokolenia pokoleniom – Żołnierze Wyklęci i Powstańcy Styczniowi Ziemi Sokołowskiej PDF Drukuj
Wpisany przez J. Odziemczyk   

Żołnierze Wyklęci. W okresie tzw. władzy ludowej najlepiej było o nich nie mówić wcale, a jeśli już to w sposób oficjalny tylko źle. W książkach, gazetach i mediach określano ich walkę jako bandytyzm. Dla przypomnienia – tak nazywali Rosjanie powstańców styczniowych, Niemcy – konspiratorów z AK, NSZ oraz innych organizacji niepodległościowych. Tak też komuniści nazwali tych, którzy po 1944 postanowili dalej walczyć o wolną Polskę. Polskę demokratyczną i niezależną od Związku Sowieckiego.

Nasza szkoła Żołnierzom Wyklętym

Nasza szkoła Powstańcom Styczniowym

Częściowym zadośćuczynieniem po upadku komunizmu było przywracanie pamięci o ich walce i poświęceniu. Całkiem niedawno parlament ustanowił dzień 1 III Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, 62 lata wcześniej (1 III 1951) w mokotowskim więzieniu wykonano wyroki na 7 członkach IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu, Józefie Rzepce.

Na terenie powiatu sokołowskiego zmagania trwały długo. Początkowo walczyły struktury wywodzące się jeszcze z okresu funkcjonowania obwodu ,,Sęp’’ , ,,Proso’’ w czasie okupacji niemieckiej. Następnie konspiratorzy ziemi sokołowskiej weszli w skład sławnych 5. i 6. Brygad Wileńskich AK. Ostatni sokołowski (operujący przeważnie w Sokołowskiem), czteroosobowy patrol sławnej 6. Brygady padł w ogniu kilkusetosobowej obławy 30 IX 1950 r. pod Borychowem w obecnej gminie Repki. Wcześniej, bo 7 IV 1950, zginął pod Toczyskami Podbornymi (gm. Jabłonna Lacka) por. Józef Małczuk ,,Brzask’’. Wcześniej (1949) w tragicznych okolicznościach zginął Władysław Łukasiuk ,,Młot’’. Tak długo trwająca walka nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy ludności cywilnej, czyli tzw. siatki. Dostarczanie przez nią żywności i udzielanie schronienia w sprzężeniu z akcjami partyzantów były czynnikami, które spowodowały że w raportach UB powiat sokołowski określany był jako powiat ,,bandycki’’. Dziś możemy te określenie przełożyć na właściwy język – ziemia niepokorna i patriotyczna.

Zapłacono za tę walkę cenę wysoką. Po stronie niepodległościowej zginęło co najmniej 300 ludzi , tysiące zostało aresztowanych, uwięzionych w rodzimych kazamatach lub wywiezionych do sowieckich łagrów. Na przełomie lat 1944 -1945 na sokołowskim stadionie funkcjonował obóz przesyłowy NKWD. Trzeba o tym pamiętać.

Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sokołowskiej zostały poświęcone uroczystości jakie odbyły się w Sokołowskim Ośrodku Kultury 1 III 2013 r. Zostały zorganizowane dla młodzieży sokołowskich szkół średnich i gimnazjów przez SOK, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika i Zespół Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Spotkanie otworzyła p. dyrektor Maria Koc, kontekst historyczny naświetlał nauczyciel historii PG nr 2 i ZS nr 1 Jacek Odziemczyk. Zebrani obejrzeli film ,,Kamienie wołać będą’’ z cyklu ,,Z archiwum IPN’’, w reżyserii Adama Sikorskiego (narratorzy Sławomir Poleszak i Jacek Odziemczyk). Film opowiadał historię walki oddziału Zdzisława Stokowskiego ,,Nurka’’ i jej tragiczny finał w postaci zbrodni sądowej wynikłej na skutek tzw. procesu w Sokołowie Podlaskim 26 II 1946 r.

 

Następnie uczniowie PG nr 2 Maciej Nowotniak i Paulina Skorupka odczytali zgromadzonym swoisty apel poległych – krótkie życiorysy 28 mieszkańców powiatu lub ludzi z nim związanych, straconych na podstawie wyroków komunistycznego aparatu sądowniczego. Padły imiona i nazwiska:

 

Roman Bieliński, ur. 28 IV 1918 w Bielanach Wąsach, pow. sokołowski. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, stracony 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim. W chwili śmierci miał 28 lat.

 

Edward Cibor, ur. 16 X 1918 w Karolewie w pow. sokołowskim, żołnierz Armii Krajowej, współpracował z oddziałem ,,Marynarza’’ i ,,Nurka’’. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim. W chwili śmierci miał 28 lat.

 

Mieczysław Dębiński, ur. 23 VII 1927 w Grochowie. pow. sokołowski.

Żołnierz oddziału Franciszka Pliszki ,,Marynarza’’ i Zdzisława Stokowskiego ,,Nurka’’. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim. W chwili śmierci miał 19 lat.

Dmowski Antoni, skazany na karę śmierci 7 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 8 II 1946 r. W chwili śmierci miał 20 lat.

 

Tadeusz Domżalski ps. ,,Rekrut’’, ur. 20 IV 1926 r. w Kosowie Lackim,

żołnierz 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej walczącej na terenie Ziemi Sokołowskiej. 15 VII 1948 r. skazany na karę śmierci w procesie pokazowym na stadionie przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim i stracony. W chwili śmiercimiał 22 lata.

Aleksander Florczuk, ur. 26 XII 1921 w Kamieńczyku, pow. sokołowski. Rolnik. Skazany 24 XII 1946r. przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Kamieńczyku na karę śmierci za udzielenie w swoim domu schronienia partyzantom. Stracony tego samego dnia, o godz. 13.15 w Wigilię Bożego Narodzenia. W chwili śmierci miał 25 lat.

Klemens Kalicki, ur. 14 IX 1913 w Wiechetkach Dużych, pow. sokołowski. Żołnierz oddziału Franciszka Pliszki ,,Marynarza’’ i Zdzisława Stokowskiego ,,Nurka’’. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim.

 

Feliks Kazula (Kazulo), skazany na karę smierci 7 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 8 II 1946 r. W chwili śmierci miał 27 lat.

Jerzy Kędziora pseudonim ,,Wilk’’, ur. 10 II 1922 w Czerwonce, zamieszkały w Justynowie w powiecie sokołowskim. Żołnierz Armii Krajowej, współpracował z oddziałem ,,Marynarza’’ i ,,Nurka’’. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim. W chwili śmierci miał 24 lata.

 

Czesław Kur, skazany na karę śmierci 7 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 8 II 1946 r. W chwili śmierci miał 21 lat.

 

Edward Kur, ur. w 1927 w Łazowie, powiat sokołowski. Aresztowany 14 XII 1946. Oskarżony o przynależność do oddziału partyzanckiego. Skazany na karę śmierci przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Podłazówku i stracony tego samego dnia. W chwili śmierci miał 19 lat.

Plutonowy Marian Lipka, ur. 3 I 1913 w Węgrowie, zamieszkały w Karolewie w pow. sokołowskim. . Żołnierz Armii Krajowej, współpracował z oddziałem ,,Marynarza’’ i ,,Nurka’’. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim.

 

Henryk Małczuk, skazany na karę śmierci 7 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 8 II 1946 r.

Adolf Mastalerczuk, skazany na karę śmierci 7 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 8 II 1946 r. W chwili śmierci miał 27 lat.

Michał Michalak, ur. 5 IX 1904 w Jasieńcu, woj. poznańskie. Jeden z organizatorów Narodowych Sił Zbrojnych w powiecie sokołowskim. W działalności konspiracyjnej używał pseudonimów ,,Biały’’ i ,,Mierzejewski’’. Od jesieni 1944 szef wywiadu w komendzie obwodu AK Sokołów Podlaski. Skazany na karę śmierci 19 II 1945 przez WSR w Warszawie . Wyrok został wykonany 27 II 1945.

Józef Myszko, ur. 8 VIII 1908 w Sewerynówce, pow. sokołowski, sołtys rodzinnej wsi. Skazany 28 XII 1946 przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Sterdyni na karę śmierci, za pomoc i dostarczanie żywności partyzantom. Wyrok wykonano natychmiast na oczach zgromadzonych mieszkańców Sterdyni.

Kazimierz Pawluczak ps. ,,Kruk’’, ur. 4 II 1929 r, mieszkaniec wsi Dąbrówka w pow. sokołowskim. Żołnierz 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej walczącej na terenie Ziemi Sokołowskiej. 15 V 1948 r. skazany na karę śmierci przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Kosowie Lackim i stracony. W chwili śmierci miał 19 lat.

Władysław Ratyński, ur. 21 I 1908, zamieszkały w Sewerynówce w powiecie sokołowskim. Skazany 27 XII 1946 przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Dzierzbach pow. Sokołów na karę śmierci, za pomoc udzielaną partyzantom. Stracony tego samego dnia w Dzierzbach.

Józef Ruciński, ur. 23 III 1912 w Walerowie w pow. sokołowskim. Żołnierz Armii Krajowej, współpracował z oddziałem ,,Marynarza’’ i ,,Nurka’’. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim.

Major Jerzy Sasin pseudonim ,,Rosa’’, ur. 6 V 1911 w Radomiu, od VI 1944 komendant Obwodu Armii Krajowej Sokołów Podlaski, noszącego podczas okupacji kryptonimy ,,Sęp’’ ,,Proso’’. Skazany przez Sowiecki Sąd Wojenny w Kutnie na karę śmierci 26 I 1945. Wyrok został wykonany 16 II 1945 r.

Antoni Srokosz, ur. 2 II 1924 w Zajęcznikach, pow. Bielsk Podlaski. Żołnierz 6 Brygady Wileńskiej AK. Skazany na karę śmierci 3 I 1947 przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Petrykozach pow. sokołowski. Stracony tego samego dnia.

Zdzisław Stokowski ps. ,,Nurek’’, ur. 20 V 1921 r. w Grochowie, pow. sokołowski. Dowódca oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim. W chwili śmierci miał 25 lat.

Stefan Strelus, ur. 28 V 1909 w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Laskowicach, gm. Korczew, w ówczesnym powiecie sokołowskim. Po wkroczeniu wojsk sowieckich komendant placówki w Laskowicach, Korczewie a następnie ośrodka obejmującego gminy Korczew, Repki i Wyrozęby. Skazany 8 II 1947 przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Korczewie na karę śmierci. Wyro został wykonany w Przeździatce (obecnie Sokołów Podlaski) 17 II 1947.

Jan Tobota, ur. 1 II 1922 w Laskowicach, gm. Korczew, w ówczesnym pow. sokołowskim. Żołnierz 6 Wileńskiej Brygady AK, organizator struktur konspiracyjnych w gminie Korczew. Skazany 8 II 1947 przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Korczewie na karę śmierci. Wyro został wykonany w Przeździatce (obecnie Sokołów Podlaski) 17 II 1947. W chwili śmierci miał 25 lat.

 

Porucznik Aleksander Tomaszewicz ps. ,,Jagoda’’, ur. 2 I 1914 w Olszewie pow. Sokołów Podlaski, dowódca ośrodka konspiracyjnego Armii Krajowej Kosów Lacki. Skazany przez Sąd Wojskowy Garnizonu Lubelskiego na karę śmierci. Rozstrzelany 20 XI 1944 r.

Mieczysław Wyrozębski, ur. 27 I 1927 r. w Siedlcach, zamieszkały w Felicjanowie w pow. sokołowskim. Nie miał związków ze strukturami partyzanckimi, natomiast jego bratem był Kazimierz Wyrozębski , słynny ,,Sokolik’’. Skazany 27 XII 1946 przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Grodzisku (pow. Sokołów) na karę śmierci. Stracony w Grodzisku tego samego dnia. W chwili śmierci miał 19 lat.

 

Hieronim Zemła, skazany na karę śmierci 12 III 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 13 III 1946 r. W chwili śmierci miał 27 lat.

Tadeusz Zieliński, ur. 7 II 1920 w Kąkolewnicy, pow. Radzyń Podlaski, zamieszkały w Sokołowie Podlaskim. Żołnierz oddziału ,,Marynarza’’ i ,,Nurka’’. Skazany na karę śmierci 26 II 1946 przez Wydział do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach na sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaski, wyrok został wykonany 27 II 1946 r. w Sokołowie Podlaskim. W chwili śmierci miał 21 lat.

 

Nie mogło tez zabraknąć pieśni związanych z historią Żołnierzy Wyklętych. Utwory: Ballada o Drugiej Konspiracji Andrzeja Kołakowskiego, Biały krzyż Czerwonych Gitar, Quo Vadis Polonia ? Lecha Makowieckiego, Kocham wolność Chłopców z Placu Broni wykonał zespół SZARA BAND z ZS Nr 1 pod kierunkiem Bogusława Kwiatkowskiego, w składzie: Natalia Krysiak, Karolina Murawska, Klaudia Woźniak, Łukasz Żółkowski, Mateusz Fluks, Kamil Krysiak, Mateusz Harasimiuk, Robert Kowal i Olga Pietranik. W utworze ,,Biały krzyż’’ gościnnie z zespołem wystąpiła uczennica PG nr 2 Aleksandra Kusiak.

Dopełnieniem obchodów było złożenie pod pomnikiem żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK oraz struktur Obwodu ,,Jezioro’’ wieńca przez delegację władz miejskich i samorządowych na czele z burmistrzem Bogusławem Karakulą, przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Hardejem i dyrektor SOK Marią Koc. Po południu znicze ułożone w biało – czerwoną flagę zapalili w tym samym miejscu uczniowie PG nr 2 i ZS Nr 1 pod opieką Jacka Odziemczyka (Paweł Moczulski, Maciej Tyszko, Damian Fiołek, Anna Paprocka, Marta Siniakowska). Sokołów pamięta.

 

 

Powstanie Styczniowe.

Walką jakże podobną do heroizmu Żołnierzy Wyklętych było poświęcenie Powstańców Styczniowych. Walki toczyły się w latach 1863-1864, a w niektórych częściach kraju do 1865. We wsi Krasnodęby - Sypytki nieopodal Sokołowa został schwytany 29 IV 1865 r. ks. Stanisław Brzóska i jego adiutant Franciszek Wilczyński. Powieszono ich na sokołowskim rynku niespełna miesiąc później 23 V 1865 r.

Z kolei tym wydarzeniom poświęcone były uroczystości związane z 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego (na znak szacunku dla tego wydarzenia postanowiliśmy jego nazwę pisać wielkimi literami). Zostały zorganizowane 20 i 22 I 2013 r. przez Sokołowski Ośrodek Kultury z p. Dyrektor Marią Koc i Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Bogusława Karakulę.

Podczas mszy św. (20 I ) homilię wygłosił Biskup Drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, przybliżając m.in. postać Feliksa Bartczuka z Kosowa Lackiego zm. w 1946 r., wtedy jednego z ostatnich (lub według innych źródeł ostatniego) żyjących powstańców styczniowego zrywu. Po nabożeństwie z krótką częścią artystyczną wystąpiła młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2, pod kierunkiem Jacka Odziemczyka i Piotra Przeździeckiego. Uczniowie gimnazjum: Paulina Skorupka, Klaudia Kuryłek, Karol Deoniziak i Norbert Bogaj przedstawili wykaz powstańczych pól bitewnych z terenu obecnego powiatu sokołowskiego i (z racji zrozumiałych ograniczeń czasowych) skróconą , symboliczną listę poległych z jego obszaru.

Bitwy powstania styczniowego na terenie obecnego powiatu sokołowskiego.

1. Bitwa pod Węgrowem (ówczesny powiat siedlecki, obecny węgrowski). Wśród 3500 powstańców walczących 3 II 1863 r. w pobliskim Węgrowie był 200 – osobowy oddział z Sokołowa pod dowództwem Seweryna Elżanowskiego i Wyszyńskiego oraz 700 ludzi z Grochowa i Elżbietowa – dzisiejszej dzielnicy Sokołowa, na czele z Rudolfem Freytagiem. Najbardziej znamiennym momentem bitwy był straceńczy atak kosynierów na rosyjskie armaty. 128 z nich padło na polu bitwy. Mężni kosynierzy pod komendą Freitaga osłaniali także odwrót sił polskich.

 

2. Siwe Bagno (obecnie gm. Sokołów Podlaski), obszar między Budami Kupientyńskimi a Kostkami. 1 III 1863 r. siły rosyjskie przystąpiły do okrążania lasu, w którym stacjonował 200-osobowy oddział Jana Matalińskiego ps. Janko Sokół. Główne siły powstańcze pod osłoną nocy przedarły się w kierunku na Kosów Lacki. Wedle niektórych źródeł, w miejscu gdzie stacjonowała powstańcza partia do dziś stoi i szumi o historii tamtych dni wielki dąb zwany Dębem Powstańców.

3. Patrykozy (obecnie gm. Bielany). 4 III 1863 r. Kozacy podpalili budynek folwarczny, gdzie zatrzymało się na noc 16 kawalerzystów Józefa Żukowskiego. Poddających się powstańców kozacy zaczęli mordować. Zginał m.in. dowódca oddziału.

4. Sołdany (obecnie gm. Kosow Lacki), V 1863 r. Oddział Ludwika Lutyńskiego stoczył bitwę z wojskami carskimi. Zginęło 20 powstańców.

5. Sokołów Podlaski (nasze miasto), 10 VI 1863. Oddział Ludwika Lutyńskiego w sile 200 powstańców starł się pod Sokołowem z 400 - osobową grupą wojsk rosyjskich przybyłą z Siedlec. Wobec przewagi przeciwnika powstańcy musieli się wycofać w kierunku powiatu bialskiego.

6. Korczew ( obecnie pow. siedlecki, przez długie lata powiat sokołowski), 20 IX 1863 r. Dwukrotny bój w ciągu dnia powstańców z Rosjanami .

7. Przywózki (ob. gm. Sokołów Podlaski), 29 XII 1864 r. 46 Rosjan otacza domostwo Adama Przewózkiego, gdzie ukrywa się ks. Brzóska i jego 4 towarzyszy broni. Tropieni są już od wielu miesięcy. Podejmują próbę przebicia się przez kordon obławy. Trzem (w tym ks. Brzósce) udaje się zbiec, dwóch ginie.

Cztery miesiące później 29 IV 1865 r. naczelny kapelan wojsk powstańczych województwa podlaskiego ks. Stanisław Brzóska zostaje schwytany w pobliskich Krasnodębach Sypytkach. Jego adiutant Franciszek Wilczyński był już właściwie blisko linii zbawczego lasu. Widzą, że jego dowódca jest ranny i nie może dalej uciekać, nie chce zostawić go samego i oddaje się w ręce Rosjan.

 

Polegli i zamordowani powstańcy styczniowi Ziemi Sokołowskiej.

Władysław Rawicz, właściciel majątku Grochów, założył szkołę dla dzieci chłopskich, zniósł pańszczyznę , naczelnik cywilny województwa podlaskiego, aresztowany i stracony w Siedlcach 21 XI 1863 r.

Ks. Stanisław Brzóska, wikary w Sokołowie Podlaskim w l. 1858-1860, naczelny kapelan wojsk powstańczych województwa podlaskiego, mianowany przez Rząd Narodowy na stopień generała, stracony na sokołowskim rynku 23 V 1865 r. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego

Franciszek Wilczyński, mieszczanin z Łukowa, syn kowala, adiutant ks. Brzóski, stracony w Sokołowie Podlaskim 23 V 1865 r.

Rudolf Freytag, rządca majątku w Grochowie, uczestnik bitwy pod Węgrowem, stracony w Siedlcach 24 XII 1863 r.

Berliński Józef, cieśla z Kosowa Lackiego , uczestnik bitwy pod Węgrowem, powieszony przez Rosjan w Węgrowie 1 IV 1864 r. Życie oddał również jego rodzony brat, który poległ w bitwie węgrowskiej .

Jan Dąbrowski, Piotr Łojko, Jan Nowakowski z oddziału ks. Brzóski, rozstrzelani w Przywózkach 10 II 1865 r.

Józef Zięba (Ziemba) i Paweł Buszkowski z oddziału ks. Brzóski, polegli 29 XII 1864 r. pod Przywózkami.

Seweryn Orzechowski , czeladnik ślusarski z Sokołowa Podlaskiego, walczył pod Węgrowem, zmarł w szpitalu węgrowskim 14 II 1863 z powodu odniesionych ran.

Józef Wodzicki z Kosowa Lackiego, walczył pod Węgrowem, ranny , zmarł w szpitalu węgrowskim 14 II 1863 r.

Ks. Felicjan Augustynowicz, wikariusz ze Skrzeszewa, aresztowany w XII 1864, za pomoc powstańcom skazany na katorżnicze roboty w fabrykach Aleksandrowska i Tunki, gdzie zmarł w 1869.

Wielu z nich nie ma własnych grobów. Pamięć o ich ofierze powinna jednak trwać wiecznie. Im zatem była dedykowana pieśń ,,Tylko w polu biały krzyż’’ zespołu Czerwone Gitary, którą zaśpiewała uczennica gimnazjum Aleksandra Kusiak przy akompaniamencie Bartosza Kotowskiego i Piotra Przeździeckiego. Okolicznościowy charakter Eucharystii podkreślał Order Orła Białego uroczyście wyeksponowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.

Następnie zebrani udali się pod pomnik ks. Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego. Uroczysty przemarsz poprowadzili kosynierzy z Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim :

Maciej Maliszewski, Adam Włodawiec, Karol Zawadzki i Emilian Stasiuk. Przebrani w stroje z epoki i wyposażeni w rekwizyty - kosy na sztorc oraz szable z epoki powstania (za udostępnienie umundurowanie chcielibyśmy podziękować Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie). Pełnili wartę honorową podczas mszy św., jak również pod pomnikiem w czasie następnej części obchodów.

Pod pomnikiem straconych na sokołowskim rynku przemówienia upamiętniające powstańczą walkę o wolność wygłosili wicemarszałek senatu Stanisław Karczewski, senator Waldemar Kraska i burmistrz Bogusław Karakula. Wieńce i kwiaty złożyły delegacje władz państwowych, powiatowych, miejskich, gminnych, szkół, różnych organizacji, kombatantów oraz mieszkańcy miasta i powiatu. Sokołów pamięta.

 

Jacek Odziemczyk

 

 

 

 

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.