Oddziały i wychowawcy

II Liceum Ogólnokształcące
LO policyjno - strażacka / medyczno - sportowa
1A - wych. R. Mielniczuk
LO policyjno - strażacka
2A - wych. I. Jakubowska
3A - wych. P. Adamczuk
LO medyczno - sportowa
2B - wych. D. Kalinowska
LO ratownictwo medyczne
3B - wych. M. Bogaj


Technikum Nr 1
Technik ekonomista/logistyk
1E – wych. H. Chojecka
4E – wych. A. Bocian
Technik ekonomista/hotelarstwa
2H – wych. J. Maćkowiak
Technik mechanik
4I – wych. U. Mielniczuk
Technik mechanik/ekonomista
3I – wych. J. Jackowski
Technik mechanik/hotelarstwa
1I – wych. B Niegowska
Technik logistyk – wojskowa
1F – wych. K. Niemirka
3F - wych. J. Podgórska
Technik logistyk
4F – wych. M. Stelmach
Technik logistyk/mechanik
2F – wych. A. Mkowiecka
Technik logistyk/spedytor
2S – wych. A. Czarnocka
Technik hotelarstwa
3H - wych.K. Romańczuk
4H - wych. E. Markowicz-Wcisłak
Technik informatyk
1J – wych. M. Linczewska
2J – wych. M. Kurowski
3J - wych. R. Romańczuk
4J - wych. M. Jackowska


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
Wielozawodowa
1L - wych. E. Dobrzycka
2L – wych. A. Czerkas
3L - wych. M. Sawicka
2K - wych. R. Uszyński
3K - wych. K. Gierzyńska

Back to Top