Technik Informatyk

Zawód informatyka jest jednym z nielicznych postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, branża informatyczna notuje stałą tendencję wzrostową. W związku z tym na rynku pracy jest miejsce na zatrudnienie fachowców z branży informatycznej. Tendencja ta w następnych latach ma się utrzymać. Znacząca część tych prognoz dotyczy pracowników średniego szczebla, w tym absolwentów technikum.

Przedmioty zawodowe w szkolnym planie nauczania dla zawodu technik informatyk:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
- Systemy operacyjne - Montażi eksploatacja urządzeń techniki   komputerowej

- Urządzenia techniki komputerowej

- Sieci komputerowe

- Administracja sieciowymi systemami   operacyjnymi
- Witryny i aplikacje internetowe. - Projektowanie i montaż lokalnych sieci   komputerowych
- Systemy baz danych - Programowanie aplikacji internetowych
- Działalność gospodarcza w branży   informatycznej - Administracja bazami danych
-Język angielski zawodowy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka.
Przedmioty realizowane w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo.
Języki obce: język, angielski, język niemiecki.
Warunkiem uzyskania tytułu technik informatyk jest zdobycie trzech kwalifikacji zawodowych:
E.12 Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach branży informatycznej zajmujących się: handlem komputerami oraz akcesoriami, składaniem komputerów z podzespołów, usługowych wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: informatyka, zarządzanie, systemy multimedialne i internetowe, systemy i sieci komputerowe, automatyka i robotyka, grafika komputerowa.

Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich firmach posługujących się komputerami. Informatycy poszukiwani są przez firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Back to Top