Zajęcia z musztry dla klas mundurowych

IMG_20180215_113940 [1024x768].jpg

W dniu 15. lutego 2018 roku naszą szkołę odwiedził kpt. Jerzy Myjak wraz ze swoimi współpracownikami z jednostki wojskowej w Siedlcach. Przeprowadzili oni zajęcia z musztry, w której uczestniczyli uczniowie klas mundurowych technikum logistycznego z innowacją wojskową. Podczas zajęć uczniowie między innymi uczyli się postawy zasadniczej i swobodnej, formowania dwuszeregu i czwórek oraz komend im towarzyszących.
Musztra jest elementem przygotowania potencjalnych kandydatów do wszystkich służb mundurowych. Uczy szacunku dla dowódcy, dyscypliny, wzmacnia samodyscyplinę, ale także integruje. Dlatego też musztra stała się elementem ćwiczeń praktycznych uczniów klas mundurowych technik logistyk z innowacją wojskową.
Były to pierwsze zajęcia poprowadzone przez zawodowych żołnierzy. Będą one kontynuowane dzięki porozumieniu podpisanemu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Siedlcach i planowi współpracy z wojskiem.

Galeria

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH

W lutym zostało podpisane kolejne porozumienie dotyczące współpracy Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Siedlcach i Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Ze strony uczelni umowę podpisała dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor Uczelni, a ze strony Zespołu Szkół Nr 1 – Pani Małgorzata Baranowska – Dyrektor Zespołu.
Na mocy podpisanego porozumienia uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 będą mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach realizowanych w ramach kół naukowych, uczestniczyć w wybranych wykładach, konferencjach i sympozjach. Strony porozumienia zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań oraz do objęcia przez Uczelnię patronatem działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym.
Podpisane porozumienie jest efektem współpracy jaką do tej pory podejmowali nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Prawnych, a zwłaszcza z pracownikami i studentami Koła Naukowego Logistyków i Katedry Logistyki.

I SZKOLNY KONKURS GRAMATYCZNO- ORTOGRAFICZNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

23 lutego o godzinie 10.40 w sali 116 odbędzie się I Szkolny Konkurs gramatyczno- ortograficzny z języka rosyjskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy naukę języka rosyjskiego rozpoczęli w szkole średniej.
Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmuje pani Agnieszka Bocian- organizator konkursu.

Językowy Dzień Otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach „ZAKOCHANY POLIGLOTA”

13 lutego młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 uczestniczyła w zajęciach z języka rosyjskiego zorganizowanych przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.
Tematyka zajęć związana była ze świętem zakochanych czyli WALENTYNKAMI. W ramach zajęć odbyły się warsztaty z językoznawstwa, nauki śpiewu wybranych utworów dotyczących tematyki miłości w języku rosyjskim. Młodzież czynnie uczestniczyła w tych zajęciach.
Efektem końcowym warsztatów był wspólny koncert w wykonaniu grup językowych: angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Uczniowie zwiedzili również gmach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest ona największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Zbiory Biblioteki mają uniwersalny zakres tematyczny. Gromadzone są w niej rodzaje zbiorów niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego. Są to książki, czasopisma, wydawnictwa informacyjne, komputerowe bazy danych, zbiory specjalne (normy, płyty analogowe i CD, kasety VHS, wydawnictwa "drugiego obiegu").
Nauczyciele języka rosyjskiego

Galeria

„Nasi mali przyjaciele”

dsc_2782 [1024x768].jpg

13 lutego 2018 roku uczniowie klasy IV j Technikum Nr 1 wraz z wychowawcą klasy - panią Renatą Romańczuk oraz nauczycielem informatyki - panem Adamem Elbichem w ramach innowacji pedagogicznej „Nasi mali przyjaciele” udali się do Schroniska dla zwierząt mieszczącego się w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kosowskiej. Celem wycieczki była edukacja młodzieży w zakresie zapobiegania, ograniczania nadpopulacji zwierząt domowych oraz konsekwencji nieodpowiedzialnego traktowania czworonogów. Uczniowie klasy IV J z własnej inicjatywy i własnych środków dokonali zakupu 25 kilogramów suchej karmy dla psów, przekazując ją pani Dorocie Odziemczyk – opiekunce czworonogów. Młodzież wykazała się dużą wrażliwością i miłością do zwierząt, karmiąc i głaszcząc psy rozlokowane w kojcach. Wszyscy doszli do wniosku, że zapewnienie pożywienia i godnych warunków czworonogom nie wystarczy do ich szczęścia, ponieważ najbardziej potrzebują one miłości ze strony człowieka. Być może wizyta w schronisku zaowocuje adopcją niektórych piesków lub pośrednictwem w znalezieniu właściwych opiekunów i domów.

Galeria

Nietypowa lekcja wychowania fizycznego na stoku narciarskim

mms_20180214_092524 [1024x768].jpg

Kochamy narty więc postanowiliśmy zorganizować lekcję w-f na stoku narciarskim w Rybnie k. Łomży. Celem naszego spotkania była nauka a dla niektórych doskonalenie jazdy na nartach zjazdowych. Przy okazji podziwialiśmy walory krajoznawcze powiatu łomżyńskiego .
Jak było zobaczcie sami :)

Galeria

W 155 rocznicę powstania styczniowego

W styczniu upłynęła 155 rocznica wybuchu powstania styczniowego. W związku z tym w SOK odbyła się spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkół sokołowskich pod tytułem Nieznani powstańcy Ziemi Sokołowskiej. Opowiadał o nich Jacek Odziemczyk. Pomiędzy poszczególnymi wątkami historycznymi występował z patriotycznym repertuarem zespół Szara Band z ZS nr 1 w Sokołowie Podlaskim (Anna Garczyńska-śpiew, Kinga Tomczuk-śpiew, Mateusz Szadkowski - instrumenty klawiszowe, Tomasz Sosnowski –perkusja) pod kierunkiem Bogusława Kwiatkowskiego. Z kolei wiersz ,,Twoja ojczyzna’’ recytowali uczniowie kl. pierwszej PSP nr 3 w Sokołowie Podlaskim, przygotowywani przez wychowawczynię p. Małgorzatę Brzozowską (Kacper Sobotka, Maja Sawicka, Gabriela Miłkowska, Iga Pawłowska, Lena Pasik, Oskar Andrychowski, Amelia Osińska, Igor Babicki, Kacper Wakuła, Sebastian Giziński). Uczniowie klasy 3a z ZS nr 1 na cmentarzu przy ul. Chopina zapalili znicze na grobach powstańców 1863 r. oraz innych uczestników walk o niepodległość.
W kontekście powstania styczniowego na Ziemi Sokołowskiej warto pamiętać o Feliksie Bartczuku, ostatnim weteranie powstańczego zrywu w całej Polsce. Urodził się w Zawadach 22 września 1846 r., później mieszkał w Kosowie gdzie zmarł 9 marca 1946 r.
Na nekropoliach naszego powiatu możemy zobaczyć, ale także zapalić białe i czerwone znicze innym weteranom lat 1863-64. Na cmentarzu w Jabłonnie Lackiej spoczywa Wincenty Bujalski, w Kosowie Lackim Antoni Waszczuk, w Skrzeszewie Karol Ochenkowski, w Sokołowie Podlaskim Jan Waszkiewicz ,Szymon Rudnicki, Antoni Piećko, Julian Przywóski (wszyscy na cm. przy ul. Chopina), w Sterdyni Antoni Gawryś, w Wyrozębach Leon ,,Sulima’’ Sułkowski i Władysław Wilkiewicz.
Nieznaną w szerszym wymiarze postacią jest też ks. Felicjan Augustowicz (w niektórych źródłach pisany jako Augustynowicz)1830-1869. Był wikariuszem w Skrzeszewie. Wspierał ks. S. Brzóskę. Aresztowany z dwoma powstańcami w Skrzeszewie 20 grudnia 1864 r. Skazany na katorgę. Z Warszawy wywieziony w lutym 1864. Przebywał na katordze w Aleksandrowskim Zawodzie za Bajkałem, później na osiedleniu w Tunce, gdzie zmarł 20 października 1869 r.
Na pomnik zasługuje Ksawery Bieliński, sołtys wsi Krasnodęby-Sypytki. To u niego ukrywał się i został aresztowany ks. Stanisław Brzóska. Swój ojczysty zaścianek opuścił już na zawsze w kwietniu 1865 r., wtedy gdy został aresztowany. Ryzykował bardzo wiele, bardzo wiele stracił. 22 marca 1866 został wywieziony na Sybir, skąd już nigdy nie powrócił. Nigdy też nie zobaczył syna Stanisława Piotra, urodzonego 5 grudnia 1865 r.
Kolejny heros to Władysław Rawicz, naczelnik cywilny województwa podlaskiego podczas powstania styczniowego. Zarządzał ojcowskim majątkiem Grochów, który Aleksander Rawicz kupił w 1852 r. Został powieszony przez Rosjan w Siedlcach 21 listopada 1863 r. Chociaż był przeciwnikiem powstania, to się do niego włączył nie chcąc pozostawać obojętnym na los rodaków. Ryzykował wszystkim, w tym ogromnym majątkiem. Bohater przez duże B.
Służbą specjalną, w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, z okresu insurekcji styczniowej była żandarmeria narodowa. Jej głównym zadaniem była likwidacja zdrajców (stad potoczna nazwa żandarmi wieszający lub sztyletnicy) i pilnowanie porządku we własnych szeregach. Ze służbą w tej formacji wiązało się też największe ryzyko dla żołnierza. Jeśli Moskale udowodnili komuś, że jest żandarmem czekała go w większości przypadków śmierć. Śmierć okrutna, pokazowa mająca zastraszyć i przerazić okolicę. Tak zginął szef żandarmerii na sokołowskie i wschodnie siedleckie 27-letni Stanisław Olędzki ,,Struk’’, w sposób jaki opisuje K. Borowski: ,,Sąd wojenny skazał go na śmierć przez powieszenie . Zawieziono go pod silną strażą wojska, okutego w kajdany do rodzinnej wsi Koryciany (błąd pamiętnikarza-został powieszony w Olędach Orlicach – dopisek JO), tam w jego własnym podwórzu postawiono szubienicę, na której zawisł. A matka jego staruszka , siadłszy pod szubienicą pod zawisłym na stryczku swym ukochanym synie, Bogu ducha oddała. Serce biednej z żalu i z boleści pękło. Jakiż to był straszny obraz! Ciało matki podjęto spod szubienicy, ciało ukochanego jej syna zdjęto z tejże szubienicy’’. Katarzynie Olędzkiej (l. 73) serce zaś pękło 25 sierpnia 1864 o godz. dwunastej w południe, o czym poinformował proboszcza z Paprotni ojciec i mąż Jan Olędzki. Razem ze ,,Strukiem’’ powieszono żandarma Franciszka Kobylińskiego ze wsi szlacheckiej Kobylany Kozy, schwytanego w Błoniach Małych w lutym 1864 r.
To tylko kilka z opowiedzianych historii. O ludziach, ich losie, poświęceniu i walce. Pamiętajmy o nich.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Katarzyny Dybowskiej i Beaty Sawickiej. Dziękujemy.

Galeria (SOK)

Galeria (cmentarz)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsze informacje dotyczą plików cookies i odnoszą się do strony zsnr1.edu.pl.pl, której operatorem jest firma home.pl.

Czym są pliki cookies?

To pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia końcowego (np. komputer, smartfon), z którego korzystamy przeglądając strony internetowe. W cookies znajdują się różne informacje, często niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych (np. do autoryzacji, podczas logowania na konto pocztowe lub do serwisu internetowego).

Dzięki wykorzystaniu plików cookies, wiele stron internetowych może działać w sposób wygodniejszy dla użytkownika.

Do czego używamy cookies?

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Niezależnie pliki cookies mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.

Jakich cookies używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki (lub innego oprogramowania korzystającego ze strony). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie cookies

Bardzo często przeglądarka internetowa (lub inne oprogramowanie służące do przeglądania stron) domyślnie dopuszcza umieszczanie cookies na urządzeniu końcowym. To ustawienie może być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie cookies, może wpłynąć na część funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić ich prawidłowe działanie.

Back to Top